Potrebni kuvari i pomoćno osoblje, početna plata od 800 do 1200 eura, obezbeđen smeštaj, hrana i putni troškovi