AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Posao Na Moru omogućava sezonske ugovore zainteresovanim radnicima sa našeg prostora.
Zapošljavamo stručni kadar kao i ljude sa i bez iskustva u oblasti svih profila turizma i ugostiteljstva
u turističkim regijama Hrvatske.

Nudimo radna mesta od najniže stručne spreme i iskustva do visoko stručne spreme.
Posao Na Moru vam omogućava da putem vašeg oglašavanja na naše tražene pozicije naj bržim i
naj pouzdanijim načinom budete povezani sa poslodavcem, koji preko naše agencije oglašavaju svoje
radne pozicije i biraju radnike iz najširih kategorija radnih profila u zavisnosti od njihovih potreba
Naša agencija nudi poslodavcima iz regiona koji potražuju određene radne pozicije otvorene radne
profile sa vašim podacima sa kojima aplicirate na određenu radnu poziciju.
Radna mesta koja oglašavamo, možete pogledati na našoj stranici oglašavanja radnih mesta u
turizmu i ugostiteljsvu – PONUDA POSLOVA

Nakon Vaseg apliciranja na željeni posao, Vaši podaci su dostupni poslodavcu. Ukoliko je poslodavac
zainteresovan za Vaš radni profil, kontaktiraće našu agenciju , nakon čega će Vas kontaktirati naša
služba i omogućiti Vam ugovor o radu i direktan kontakt sa poslodavcem.

Mi vam ne obečavamo zaposlenje. Mi vam nudimo mogučnost zaposlenja na sezonskim poslovim u
turizmu i ugostiteljstvu u regionu Hrvatske.

ADRESA:

PC CITY PASSAGE
Obilićev venac 18-20
11000 Beograd